Joni Virtanen Blog

FORM – MUOTO Kiepissä

Published: July 7, 2011, on My blog

Uusin kuva- ja ääniteokseni FORM on nyt esillä kokkolassa, luontokeskus Kiepissä 31.10 asti. Käykäähän katsomassa!

Valokuvia ja musiikkia sisältävä video on tutkielma luonnossa esiintyvistä muodoista. Viivat, ympyrät, kolmiot ja neliöt näkyvät luonnon muodostelmissa, kasveissa ja eläimissä. Näillä muodoilla ympäristömme ja siinä olevat asiat linkittyvät toisiinsa, rakentuvat ja uudistuvat, ovat alati liikkeessä tai hiljaa. Samat rakenteet näkyvät niin mikro- kuin makrokosmoksessa, solurakenteista maailmankaikkeuden järjestelmiin.

Nämä muodot eivät suinkaan ole täydellisiä. Tässä järjestelmässä tuntuu olevan merkittävä rooli satunnaisuudella ja kaaoksella. Ehkäpä rakenteet ovat näin vahvempia, kokonaisuudessaan vähemmän haavoittuvia, kuin matemaattisen tarkka ja paljas toistuvuus. Tällä “epätäydellisyydellä” on oma osansa luonnollisuuden ja inhimillisen kokemuksen kannalta.

Työskentelyssä on myös pyritty inhimillisyyteen. Kameran moderni ja tarkka objektiivi on vaihdettu 50-luvulla valmistettuun objektiiviin, jolla on mahdollista hallita kuvan terävyysaluetta. Tämän lisäksi objektiivin tekemää värivirhettä ja valovuotoja on hyödynnetty lopputuloksessa. Kaikki tämä olisi tietysti mahdollista kuvankäsittelyssäkin, mutta lopputulos olisi koneellisempi.

Teoksen musiikin lähtökohtina ovat perusääniaallot. Äänilähteinä toimivat soittimet,jotka kykenevät tuottamaan mahdollisimman puhtaita aaltomuotoja: sini-, kolmio- ja kanttiaaltoa. Työskentelyn alussa näistä soittimista on otettu digitaaliset näytteet, joista muokkaamalla on rakennettu jotain uutta. Akustisen, analogisen ja digitaalisen äänen yhdistelmillä on saatu elävä ja kirjava äänimaailma, jossa rytmittömyydellä ja rytmillä on oma roolinsa, hiljaisuutta unohtamatta.

Joni Virtanen kertoo:”Kuvatessa tuntui kuin yrittäisi lukea olemassaolon salattua koodia, loputonta muotojen järjestelmää, jossa elämme. Ihminen hahmottaa ympäristöään ja itseään näiden linkkien kautta. Minkä tarkemmin ympärillään olevaa elämää tarkastelee, sitä selkeämmin paljastuu hieno loputon kudelma, jossa jokaisella muodolla on oma tärkeä tehtävänsä. Valokuvani ovat dokumentteja, pieniä työkaluja, jotka toivottavasti johdattavat katsojaa ajatusmaailmaan, pohdintaan perusasioista, hiljentymään ja päästämään irti edes hetkeksi. On hämmästyttävää huomata, kuinka nämä samat rakenteet luovat kuulemamme äänet ja näkemämme valon. Ääniaallot ja valon aallonpituudet näyttelevät merkittävää osaa siinä kuinka me ihmiset ympäristöämme koemme. Olikin loogista liittää videolla yhteen näitä tekijöitä, muodot, valo, ääni ja rytmi.”

Your Comment