Joni Virtanen Blog

Projektit

Published: November 4, 2010, on My blog

Tällä hetkellä työstän kolmea uutta näyttelyä: Person, Minua on monta ja Näkemiin, Kuolema!.

Person on henkilökuvasarja keskipohjalaisista persoonista, vaikuttajista ja ihmisistä joilla on vahva näkemys siitä mitä ovat, tai haluavat tehdä. Nämä ihmiset ovat koskettaneet minua, rikastuttaneet elämääni ja joiden määrätietoisuutta itse arvostan suuresti.

Minua on monta – Havaintoja egosta on kuvakokonaisuus jolla yritän hahmottaa ja havannoida egon toimintaa arkielämässäni, sekä selventää oman Itsen tiedostamisen merkitystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös sanataidetta.

Näkemiin, Kuolema! käsittää kuvia joissa kuolema on läsnä, ei välttämättä suoraan, vaan viitteinä ja merkkeinä, asioina joina kuolema meille arkipäiväisessä elämässä heijastuu. Haluan myös havannoida pelon, kuoleman ja kauneuden suhdetta, perimmäisten ja väistämättömien asioiden käsittelyä sekä itsesuojeluvaistoa. Kokonaisuuteen kuuluu myös ääni- ja sanataidetta.

Comments are closed.